De Nederlandse Reanimatie Raad volgt de adviezen van het RIVM en de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds 11 mei zijn de eerste maatregelen versoepeld en vanaf 1 juni openen ook de terrasjes weer. Als het virus onder controle blijft, kan tegelijk met het hervatten van de praktijklessen in het middelbaar beroepsonderwijs, ook het BLS onderwijs hervat worden.

De NRR heeft de afgelopen periode intern, maar ook samen met veldpartijen, nagedacht over hervatting van het reanimatieonderwijs. Omstanders en burgerhulpverleners maken immers het verschil bij een reanimatie. Het is belangrijk dat deze getraind blijven ook tijdens de COVID-19 pandemie.

Hervatten reanimatieonderwijs

Ten aanzien van het reanimatieonderwijs adviseert de NRR het volgende:

Basic Life Support (BLS) onderwijs kan vanaf 15 juni worden hervat als wordt voldaan aan het protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’. 
Dit protocol is een gezamenlijk initiatief van de NRR, Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), het NIBHV, het Rode Kruis en Het Oranje Kruis en wordt vandaag, 20 mei, 12.00 uur gepubliceerd.

Advanced Life Support (ALS) opleidingen niet hervatten voor 1 september. 
Tijdens scenariotrainingen komen cursisten veel dichter bij elkaar dan 1,5 meter. Wij werken aan een protocol om ook dit onderwijs te herstarten, maar het advies is om dit niet te doen voor 1 september. Begin augustus kijken wij of hervatting van het onderwijs per 1 september mogelijk is.

Instructeursopleidingen niet hervatten voor 1 september. 
Er zijn in Nederland in principe voldoende instructeurs om het noodzakelijke onderwijs te verzorgen. Het is nu niet noodzakelijke instructeurs op te leiden of bij te scholen. Begin augustus kijken wij of hervatting van het onderwijs per 1 september mogelijk is.

Algemeen voor alle reanimatietrainingen geldt:

  • Opleiders en cursisten adviseren wij om steeds opnieuw te overwegen of scholing noodzakelijk is of dat de training nog even kan worden uitgesteld.
  • Instructeurs en cursisten die tot de risicogroepen behoren adviseren wij om niet aan reanimatieonderwijs deel te nemen.
  • Direct noodzakelijke trainingen voor medisch personeel in verband met dienstbetrekking of inzet kunnen doorgaan als de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Klik op de link hieronder voor het gehele protocol.

https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.