AED’s

Video Reanimatie

Oproepen 2022

0

Reanimatie oproepen via HartSlagNu.nl

0

AED’s opgeroepen via HartsSlagNu.nl

Van de 22 reanimatie oproepen waren 18 oproepen afkomstig uit Veghel, 2 uit Erp en 1 uit Keldonk

Veghel Hart Save heeft na de oproepen de AED’s gecontroleerd en klaargemaakt voor een volgende inzet.

REANIMATIE- en AED-TRAINING

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) acht het van groot belang dat in aanmerking komende gebruikers/hulpverleners een door de NRR goedgekeurde AED-training volgen en deze jaarlijks herhalen/actualiseren. Naast het gebruik van de AED zal het toepassen van reanimatietechnieken noodzakelijk blijven. De NRR geeft dan ook alleen goedkeuring aan die opleidingen waar de technieken van de elementaire reanimatie niet alleen onderdeel zijn van het programma maar ook jaarlijks worden getest. Dit laat onverlet dat een niet-opgeleide passant iedere opgeleide hulpverlener kan assisteren bij de levensreddende handelingen.

Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Met de invoering van de AED mogen niet-medisch geschoolde personen dat nu ook. De Automatische Externe Defibrillator is namelijk speciaal voor hen ontwikkeld. Na een relatief korte training beschikken zij over voldoende kennis en vaardigheid om de elementaire reanimatie (hartmassage en mond op mond beademing) uit te voeren en een AED te bedienen en in te zetten voor defibrillatie.

Stichting Veghel HartSave wil zoveel mogelijk mensen een AED training laten volgen. Ze werkt daarvoor nauw samen met de lokale EHBO-verenigingen en met erkende BLS & AED-instructeurs.

Mocht u een AED training willen volgen of hierover nadere informatie wensen, neem dan telefonisch of per e-mail: info@veghelhartsave.nl contact met ons op; klik daarvoor op CONTACT-INFO. U kunt ook contact opnemen met een van de onderstaande lokale EHBO-verenigingen.

EHBO-verenigingen in Veghel

EHBO vereniging Erp
Speelweide 32
5404 KD Uden
0413-254419

vaneert@tiscali.nl

EHBO vereniging Eerde
Kapelstraat 98
5466 PD Eerde
0413-350903

info@ehbo-eerde.nl
http://www.ehbo-eerde.nl

EHBO vereniging Veghel
Postbus 485
5460 AL Veghel
0413-362665 (avonduren

secretaris@ehboveghel.nl
http://www.ehboveghel.nl

EHBO vereniging Zijtaart
Zondveldstraat 1
5465 PH Zijtaart
0413-351042

ehbo@zijtaart.nl

 

EHBO-vereniging Schijndel
Boxtelseweg 5
5481 VE Schijndel
06 11102848

https://www.ehbo-schijndel.nl/