FAQ

De Automatische Externe Defibrillator is een apparaat waarmee men een of meer elektrische schokken aan het hart kan toedienen in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een elektrische schok toe te dienen. De AED geeft de gebruiker via een ingebouwde computerstem opdracht om het slachtoffer een schok toe te dienen of te starten met reanimatie (hartmassage en mond op mondbeademing). Op een display kan de gesproken opdracht ook worden afgelezen. De AED leidt de gebruiker op veilige wijze door de reanimatie, totdat professionele hulpverleners de zorg voor het slachtoffer overnemen. Een AED kan worden uitgerust met techniek voor het continue maken van een elektrocardiogram.

Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij het hart onregelmatig samentrekt. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer rondpompt in het lichaam; het is alsof het hart stilstaat. Een leek kan dat fibrilleren alleen doen ophouden met behulp van een AED die de onregelmatige samentrekkingen van het hart teniet doet door te defibrilleren. Indien mogelijk moet de defibrillatie binnen 5 minuten na het eerste hartfalen worden gestart, wat de beste kansen voor het slachtoffer biedt.

Defibrilleren is het met behulp van een AED toedienen van elektrische schokken aan het hart om weer een normaal hartritme te verkrijgen.

Bij een circulatiestoornis wordt er geen bloed meer door het lichaam gepompt en treedt er een doorbloedingsstilstand op. Een circulatiestoornis ontstaat wanneer het hart niet meer effectief samenknijpt (fibrilleert) of wanneer de prikkels tot samentrekken volledig uitblijven (asystolie).

Wanneer iemand een circulatiestoornis heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct, dan zal de oorzaak van de circulatiestoornis in meer dan 90 % van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie (trillen van de hartkamers) genoemd.

De Automatische Externe Defibrillator is een apparaat waarmee men een of meer elektrische schokken aan het hart kan toedienen in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een elektrische schok toe te dienen. De AED geeft de gebruiker via een ingebouwde computerstem opdracht om het slachtoffer een schok toe te dienen of te starten met reanimatie (hartmassage en mond op mondbeademing). Op een display kan de gesproken opdracht ook worden afgelezen. De AED leidt de gebruiker op veilige wijze door de reanimatie, totdat professionele hulpverleners de zorg voor het slachtoffer overnemen. Een AED kan worden uitgerust met techniek voor het continue maken van een elektrocardiogram.

Nee. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie (90 % van de gevallen) of een andere hartritmestoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast zal het slachtoffer altijd van zuurstof en zo nodig hartmassage moeten worden voorzien tijdens de reanimatie. Het meeste succes wordt bereikt als de AED zo snel mogelijk maar beslist binnen 5 minuten wordt ingezet.

Nadat u twee zelfklevende elektrodes op de borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een automatische analyse van het hartritme. Wanneer er sprake is van ventrikelfibrillatie zal de AED opdracht geven tot het toedienen van een stroomstoot door het hart. De stroom wordt aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektrodes.

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en waar nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vooraf ingestelde tijd zal de AED opnieuw alle stappen gaan doorlopen. Het hart reageert niet altijd meteen voldoende na een defibrillatie. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om het hart meerdere malen te defibrilleren.

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor worden hart en hersenen voorzien van zuurstof en wordt het hart weer gevoeliger voor defibrillatie.

Een AED maakt gebruik van complexe analyse systemen om het hartritme te interpreteren. In 95% van de gevallen zal de keuze om te defibrilleren juist zijn. In 98% van de gevallen zal de keuze om niet te defibrilleren correct zijn.  Deze percentages worden niet gehaald door professionele hulpverleners. De betrouwbaarheid van de AED is dan ook groot. Om foute analyses te voorkomen, is het belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer af te eerst drogen alvorens de elektrodes op de borst van het slachtoffer te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief u zelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

De AED’s van Veghel HartSave zijn geschikt voor gebruik op kinderen jonger dan 8 jaar. De AED’s moeten dan voorzien worden van kinderelektrodes*. Omdat de oorzaak van een circulatiestoornis bij deze leeftijdsgroep doorgaans een stoornis in de ademhaling betreft, heeft Veghel HartSave in navolging van andere stichtingen,  besloten de AED’s niet te voorzien van kinderelektrodes. Mocht een kind toch een hartritmestoornis hebben, dan kunnen de elektrodes, in tegenstelling tot de instructies, midden op de borstkast en op de rug geplakt worden, zodanig dat het hart zich tussen de elektrodes bevindt.

*Kinderelektrodes zijn elektrodes voorzien van een roze stekker. Deze stekker wordt door de AED herkent. Voor de defibrillatie schakelt de AED dan over op een lager energieprotocol.

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en waar nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vooraf ingestelde tijd zal de AED opnieuw alle stappen gaan doorlopen. Het hart reageert niet altijd meteen voldoende na een defibrillatie. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om het hart meerdere malen te defibrilleren.

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en waar nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vooraf ingestelde tijd zal de AED opnieuw alle stappen gaan doorlopen. Het hart reageert niet altijd meteen voldoende na een defibrillatie. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om het hart meerdere malen te defibrilleren.

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp moet worden ingeroepen en hoe moet worden gereanimeerd. Bovendien is het belangrijk dat de gebruiker of hulpverlener vertrouwd raakt met de AED en is het noodzakelijk dat hij of zij over de theoretische kennis beschikt inzake de achtergronden van een circulatiestoornis en het veilig gebruik van een AED.

Door het hart binnen 5 minuten te defibrilleren, bestaat er 70% kans op overleving.  Iedere minuut die verloren gaat doet de overlevingskans met 10% tot 12% afnemen. Gelet op het feit dat de ambulances 20.000 maal per jaar niet binnen 15 minuten ter plaatse (kunnen) zijn (situatie juni 2001) is het echt van levensbelang dat er een AED beschikbaar is in uw bedrijf of in de directe omgeving ervan. Het leven van uw collega, partner, vriend of familie kan ervan afhangen!

HartSlagNu is een Short Message Service (SMS). Nadat de website van HartSlagNu een alarm heeft ontvangen, zendt zij een sms-bericht naar een aantal BLS & AED-hulpverleners in de omgeving van het slachtoffer.

Indien men gecertificeerd BLS & AED-hulpverlener is (BLS staat voor Basic Life Support, voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren) kan men zich op vrijwillige basis aanmelden bij HartSlagNu om in noodgevallen te worden opgeroepen voor de reanimatie van een slachtoffer met een acute hartstilstand of om de dichtstbijzijnde AED op te halen en naar de locatie te brengen waar het slachtoffer zich bevindt.

Heeft u zelf nog vragen?  Hier zijn wat opties:

Vraag het ons in een comment of op facebook

Op facebook en op onze nieuws pagina, kunt u een berichtje achterlaten wij proberen dit zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kom met ons in contact

Mocht u vragen hebben die u hier niet terug vindt, kunt u ons altijd nog contacten via mail of telefoon .