Cursus

Veghel HartSave Reanimatie Cursus 2023

Wat leert u bij een reanimatiecursus?

In de basiscursus van ongeveer 3,5 uur, welke bijna altijd in de avond gegeven wordt van 19.00 -22.30 uur, komt aan bod:

 • hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet
 • hoe u moet reanimeren en in welk tempo
 • hoe u een AED aansluit en bedient

Middels een powerpoint-presentatie wordt de theorie behandeld, waarbij de nodige vragen gesteld kunnen worden.

Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op uw eigen oefenpop en maakt u gebruik van een oefen-AED.

3,5 uur cursus

Groepsles

Hoe bedient u een AED

Tevens leren we u nog een aantal handelingen wat te doen bij een ‘andere’ levensbedreigende situatie. Na afloop van de cursus ontvangt u een Hartstichtings-certificaat. Tevens wordt u aangemeld bij het Cosy-systeem, een Europees databeheer-systeem waarmee u geregistreerd zult worden als certificaathouder. Dat houdt in dat u de oproep voor herhaling via hun krijgt en dat u ook een Europees certificaat krijgt toegemaild.

De cursus wordt conform het landelijke Covid-19 protocol gegeven, d.w.z. dat u zich aan de gestelde veiligheid en hygiëne eisen zult moeten houden i.v.m. het Coronavirus.

In de jaarlijkse herhalingscursus oefent u de vaardigheden opnieuw. Deze cursus duurt ongeveer 2,5 uur en is ook in de avonduren.

Kosten

De opleidingsprijs voor beide reanimatieopleidingen is 45,- euro. Dit betreft de basis- en de herhalingsopleiding.

Alleen indien men woonachtig is in Veghel inclusief kerkdorpen en zich heeft aangemeld bij HartslagNU, krijgt men 10,- euro restitutie.

De AED/Reanimatietraining is incl.; 1 lesboek Basale Reanimatie (NRR) en het certificaat van de Hartstichting en Cosy.

Let op! Bij de meeste zorgverzekeraars worden uw cursuskosten vergoed bij een aanvullende verzekering. Klik hier voor meer info.

Bij een “No-Show” zonder tijdige afmelding zijn wij helaas genoodzaakt om €10 administratiekosten (*) in rekening te brengen, deze worden verrekend met de (te) betalen/ betaalde cursuskosten.

Cursuskosten dienen uiterlijk twee dagen vooraf te zijn overgemaakt.

(*) Administratieve voorbereidingen zijn o.a. (deelnemerslijst, diploma Hartstichting, inschrijving ERC-Cosy (administratie Europese -ReanimatieRaad) etc.

Bij inschrijving en betaling conformeert u zich aan bovenstaande regels.

Reanimatie van baby’s en kinderen, op aanvraag:

De reanimatie van baby’s en kinderen vraagt speciale aandacht. Er is immers verschil in grootte en bouw ten opzichte van een volwassene.

De achterliggende oorzaak van een circulatiestilstand bij een baby/kind is vaak anders dan bij volwassenen.

Tijdens de cursus reanimatie aan zowel baby’s & kinderen en volwassenen leert u precies hoe u moet handelen. U oefent onder begeleiding van een instructeur op een reanimatie-pop zowel bij een baby, kind en een volwassene.

U leert een kind/volwassene in veiligheid te brengen, de toestand van een slachtoffer beoordelen: bewustzijn controleren, ademhaling beoordelen en het type letsel vaststellen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen aan een baby en kind (en volwassenen) bij:

 • Hartstilstand baby/kind: reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Bewusteloosheid baby/kind: stabiele zijligging
 • Reanimatie drenkelingen en kinderen

Met deze cursus reanimatie aan baby’s en kinderen (en volwassenen) leer je precies hoe je moet handelen, inclusief gebruik van de AED.

De duur van de cursus is ongeveer 3 uur en wordt gegeven in de avonduren van 19.00 – 22.00 uur.  Deze cursus is tevens een herhalingscursus voor baby en kind

Kosten
Zowel opleiding als herhaal-cursus kost 45,- euro en hier geldt dezelfde korting indien men in Veghel woonachtig is.

Bij een “No-Show” zonder tijdige afmelding zijn wij helaas genoodzaakt om €10 administratiekosten (*) in rekening te brengen, deze worden verrekend met de (te) betalen/ betaalde cursuskosten.

Cursuskosten dienen uiterlijk twee dagen vooraf te zijn overgemaakt.

(*) Administratieve voorbereidingen zijn o.a. (deelnemerslijst, diploma Hartstichting, inschrijving ERC-Cosy (administratie Europese -ReanimatieRaad) etc.

Bij inschrijving en betaling conformeert u zich aan bovenstaande regels.

Trainingsdagen

Locatie Pieter Brueghel Huis, Middegaal 25, 5461XB te Veghel
Lokaal zolder = max. 12 p.

Opleiding Reanimatie            tijd: 19.00-22.30 u.
Herhaal les Reanimatie          tijd: 19.00-21.30 u.

Dit zijn de reanimatie-lesdagen waarbij we dezelfde avonden gebruiken voor de herhaal-les, d.w.z. dat we voor iedereen de lesavond geschikt maken. Dit komt omdat de Coronaperiode er voor gezorgd heeft dat vele hun herhaal-les niet hebben kunnen invullen binnen de gestelde termijn van 1 jaar. We hanteren daarom een en dezelfde prijs 45,- euro en dezelfde avond.

HartSlagNu en de Ned. Reanimatieraad geven u als  Burgerhulpverlener de gelegenheid om de verplichte hercertificering (t.b.v. uw certificering Burgerhulpverlener in HartslagNu (die u nog niet heeft kunnen volgen) tot 1 januari 2023 te hercertificeren voordat het consequenties heeft voor uw Burgerhulpverlenersschap in HartSlagnu (zie etv. www.hartslagnu.nl).

 • Dinsdag 9 mei 2023
 • Maandag 22 mei 2023
 • Maandag 5 juni 2023
 • Maandag 19 juni 2023
 • Maandag 3 juli 2023
 • Dinsdag 5 september 2023
 • Maandag 18 september ’23
 • Dinsdag 3 oktober 2023
 • Maandag 16 oktober 2023
 • Dinsdag 7 november 2023
 • Woensdag 22 november ’23
 • Maandag 11 december 2023
 • Dinsdag 19 december 2023

U kunt zich aanmelden via de website van de HartStichting, via deze link: hartstichting.nl cursussen. Na het invoeren van de juiste postcode ziet u onze opleidingen.

Word burgerhulpverlener

Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren en defibrilleren. De aanrijtijd van een ambulance is vaak langer dan de 6 minuten; daarom krijgen mensen uit de buurt een oproep om te komen reanimeren. Zij starten met reanimatie en AED-gebruik totdat de ambulance arriveert en vergroten daarmee de overlevingskans van het slachtoffer. Deze hulpvaardige mensen heten burgerhulpverleners. Als u ook kunt reanimeren kunt u dus burgerhulpverlener worden voor uw buurt!

Ons doel

De Stichting Veghel HartSave acht het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan het hartveiliger maken van de gemeente Veghel door het plaatsen van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s), een apparaat waarmee een of meer elektrische schokken aan het hart kunnen worden toegediend in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen.

De Stichting stelt zich ten doel de hartveiligheid in de gemeente te optimaliseren door het plaatsen van AED’s verspreid over Veghel en haar kerkdorpen Mariaheide, Zijtaart, Eerde, Erp, Keldonk en Boerdonk in die aantallen en dichtheid die het mogelijk maken om dag en nacht binnen enkele minuten beschikbaar te zijn voor hulp aan slachtoffers met een acute hartstilstand. De overlevingskansen worden namelijk flink vergroot als er binnen 6 minuten een AED op het slachtoffer kan worden aangesloten; Op dit moment hangen er 125 AED’s in Veghel en haar kerkdorpen Boekel, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart. In de 17 jaar dat Veghel HartSave nu bestaat hebben we inmiddels 10-tallen mensenlevens gered.

De AED’s van Veghel HartSave zijn opgenomen in het waarschuwingssysteem van HartSlagNu.nl.

Voor groepen en bedrijven geven wij ook cursussen en kunnen op maat gemaakt worden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Nazorg voor u door ons

Veel mensen hebben moeite met het goed verwerken van schokkende gebeurtenissen en hulp van anderen kan daarbij van grote betekenis zijn. Ook tijdens het werk van een burger-hulpverlener kunnen voorvallen plaatsvinden die heftige emoties oproepen en een behoorlijke impact hebben op uw dagelijkse leven.

Bent u bijvoorbeeld aanwezig geweest bij een reanimatie of heeft u zelf geholpen met reanimeren? Schroom dan niet ons te vragen naar eventuele bijstand. Elke vraag over een gebeurtenis is een onbeantwoorde leegte die wij een plek kunnen geven. Wij zijn geen traumaspecialisten maar zijn wel opgeleid voor deze vorm van hulpverlening. Daarnaast hebben we affiniteit voor opvang en nazorg en zijn daarin extra geschoold. We hopen hiermee de psychische schade na het meemaken van schokkende gebeurtenissen te beperken zodat u weer verder kunt.

Certificaat KH