Steun het burgerinitiatief AED!

Het Burgerinitiatief AED beoogt de wet- en regelgeving op het gebied van AED’s te verbeteren en zo randvoorwaarden te creëren om de overlevingskansen bij een hartstilstand te vergroten. Daartoe worden voorstellen uitgewerkt en ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer behandelt een burgerinitiatief alleen als dit wordt gesteund door ten minste 40.000 burgers. Uw steun aan het burgerinitiatief is dus nodig om tot resultaat te komen!

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.