Tijdelijke richtlijnen voor reanimaties.
 
·      Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen. 
·      Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan! (In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is)
 
Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt: 
 
·      Geef geen mond-op-mondbeademing.
·      Geef wel borstcompressies.
·      Sluit wel een AED aan. 
 
Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:
 
·      Geef geen mond-op-mondbeademing.
·      Geef geen borstcompressies.
·      Sluit wel een AED aan.
·      Ga niet naar een reanimatie als: Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is. Je behoort tot een hoogrisicogroep
 
Ook belangrijk:
 
·      Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
·      Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
·      Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
·      Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
·      Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.
·      Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is. 
·      Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!
 

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.