Op zaterdag 28 september aanstaande vind de Reanimatie-marathon Meierijstad plaats in het Fioretti College. Het adres is Muntelaar 4, 5467 HA Veghel. U kunt kiezen tussen twee tijden:
09:00-12:30 u  (sessie 1) of 13:30-17:00 u  (sessie 2).
U kunt zich inschrijven via de link elders op onze website.

In 2006, toen het ziekenhuis nog in Veghel stond, ben ik benaderd om als cardioloog zitting te nemen in het bestuur van de op te richten stichting Veghel HartSave, hetgeen ik sindsdien met veel plezier doe. 

Mijn taak is vooral gericht op wetenschappelijke input over de voortschrijdende inzichten in de gezondheidszorg in het algemeen en de inzet van AED’s in het bijzonder. De AED’s die we in 2006 hebben aangeschaft zijn intussen allen vervangen door nieuwere en meer geavanceerde versies, die de kwaliteit van de inzet van de AED waarborgen en gebruik maken van de nieuwste communicatietechnieken, zodat de zorgverleners in het ziekenhuis beter en sneller inzage hebben in wat zich ten tijde van de inzet van de AED heeft afgespeeld buiten het ziekenhuis en wat van invloed kan zijn op de vervolg analyse en behandeling.

In de periode vanaf onze oprichting in 2006 zijn er vele AED’s geplaatst en ook daadwerkelijk ingezet, waardoor Veghel inderdaad “HartSave” is geworden. Om dit zo te houden en te optimaliseren blijft een continue scholing, nascholing en inzet van velen vereist.

De Reanimatie-Marathon van zaterdag 28 september met als doel om tussen de 200-300 burgers tot Burgerhulpverlener op te leiden is een fantastisch initiatief en lovenswaardig streven, waar elke cardioloog natuurlijk direct achter hoort te staan.

Bij een hartstilstand pompt het hart geen bloed meer rond, de bloedsomloop stagneert, waardoor verzuring van organen en weefsels optreedt. Hoe eerder gestart wordt met reanimatie, hoe groter de kans is dat de bloedsomloop hersteld kan worden en hoe kleiner het risico op blijvende schade is. De beschikbaarheid van een AED (Automatic Exernal Defibrillator) binnen de zogenaamde 6 minuten-zone is hierbij van groot belang. De inzet is eenvoudig en heeft al vele malen voor een goede afloop gezorgd.

Hoe meer mensen, van jong tot oud, vertrouwd zijn met eerste hulpverlening, hartmassage en de inzet van AED hoe veiliger onze leefomgeving wordt.

Veghel HartSave wil samen met de zusterverenigingen uit Schijndel en Sint-Oedenrode Meierijstad nog veiliger maken.

1) Wat gebeurt er bij een hartstilstand en waarom is snelle reanimatie zo belangrijk?

Bij een hartstilstand pompt het hart geen bloed meer rond, er is dan sprake van een circulatiestilstand. Hoe langer de organen de aanvoer van zuurstof / voedingsstoffen ontberen hoe groter de kans op (blijvende / onomkeerbare) schade. Met name de hersenen lopen het risico op schade tot blijvende coma / hersendood aan toe. Hierbij is de 6 minutenregel ingevoerd, wat gebruikt wordt voor 6 minutenzones voor plaatsing AED’s.

2) Welke reanimatie die je zelf hebt gedaan staat je nog het meeste bij?

Patiënt die nog geen 50 was, die ik vorig jaar 3 uur heb gereanimeerd, waarna 2 weken hart-longmachine en daarna nog weken op intensive care. In totaal 3 maanden ziekenhuis en daarna revalidatiekliniek. Intussen volledig hersteld en geen restverschijnselen. Hij is intussen ook opa geworden. 

 3) Welke ontwikkelingen verwacht je nog rondom reanimatie en burgerhulpverlening?

De reanimatierichtlijnen zullen op details nog wel aangepast worden en burgerhulpverlening / hartslag nu worden steeds belangrijker.
De mobiele communicatie-apparatuur zal prominente rol spelen en smart-watches gaan ritmestoornissen opsporen en op termijn een alarmfunctie krijgen.

 4) Waarom zou iedere Nederlander een reanimatie/AED cursus moeten volgen en te implementeren op scholen?

Omdat iedereen ermee te maken kan krijgen. Dus op scholen beginnen is een geweldig idee.

5) Welke grote wensen heb je zelf nog rondom reanimatie en AED’s?

Rondom reanimaties is goede communicatie en inzage in / uitwisseling van gegevens belangrijk.
AED’s op alle scholen en sportclubs, plaatsen waar menigten zich verzamelen.

6) Waarom is het aanmelden als “Burgerhulpverlener” bij  HartslagNu zo belangrijk?

Omdat via 112 bij een melding van een hartstilstand de beschikbare AED’s, de aangemelde en oproepbare “Burgerhulpverleners” na een oproep, snelle en hopelijk, levensreddende hulpverlening kunnen bieden, in afwachting van de professionele hulpverlening de Ambulance(s).
Dit maakt het Alarm-communicatiesysteem in Nederland compleet.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.