Op dinsdag 3 december jongstleden zijn de ijsmeesters van Veghel on Ice door onze stichting opgeleid. De NNR (Nederlandse Reanimatie Raad) is bezig om de lesopzet en cursusmaterialen van de opleiding te herzien. Het betrof een pilot en het doel was om de training in exact 2,5 uur te realiseren en dat is gelukt!
De cursisten kregen naast het diploma van de Hartstichting ook een certificaat uitgereikt i.v.m. de inschrijving in het z.g. Cosy-systeem van de European Resuscitation Councel en de NRR.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.