Geldigheid reanimatiecertificaat/diploma verdwijnt – herhalingscursus binnen 1 jaar na basiscursus

Met ingang van 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer.

Op de certificaten van de NRR/ERC staat vanaf dan de datum waarop de laatste cursus is gevolgd. Er staat geen geldigheidsdatum op.

De NRR en ERC hebben hiervoor gekozen omdat het van persoon tot persoon verschilt hoe lang vaardigheden behouden blijven.

De NRR en ERC vinden daarbij dat ten minste 1 keer per jaar een opfristraining in de basale reanimatie (BLS/PBLS) gevolgd moet worden.

Als de periode van 1 jaar is verstreken, kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursuswordt gevolgd.

Op de website van de NRR kunt u het volledige bericht over dit besluit lezen.