AVG

Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

Veghel HartSave (VHS) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. VHS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor eigen administratieve doeleinden. Onze vrijwilligers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gebruik van onze diensten, c.q. AED’s en Opleidingen

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren.  VHS waardeert uw vertrouwen en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De AVG kent de meldplicht datalekken. Eventuele datalekken (door bijv. Hackers) worden geregistreerd en gedocumenteerd. De veiligheid wordt door de websitebouwer gegarandeerd en behouden.

Communicatie

Wanneer u uw contactgegevens achterlaat op onze website, geeft u toestemming om benaderd te worden door VHS per post, telefoon of e-mail. U heeft  altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor onderwerpen door middel van een uitschrijflink onderaan onze e-mails of door een e-mail te sturen naar info@veghelhartsave.nl.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Compucraft of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden de bezoeker de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van zijn/haar persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Notitie : t.a.v. AVG

VHS heeft middels het Kwaliteitshandboek gegevensverwerkingen in kaart gebracht. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens gedocumenteerd  en verwerkt worden, met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie wij ze delen. Onder de AVG hebben wij een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat wij in overeenstemming met de AVG handelen.

Privacy by default houdt in dat wij, in samenwerking mat Compucraft, technische en organisatorische maatregelen  nemen om ervoor te zorgen dat wij, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat wij willen bereiken.

Bijvoorbeeld door: als iemand zich op een nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan nodig is.

Voor sommige gegevensverwerkingen hebben we toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strenge eisen aan toestemming. We moeten kunnen aantonen dat we  een geldige toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens te verwerken. Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken.

 

Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden.