Onze

Erik Jansen

Directievoorzitter Rabobank Uden Veghel

Toen ik werd benaderd om ambassadeur te worden van de stichting HartSave, heb ik zonder aarzeling ja gezegd. De betrokken vrijwilligers van Veghel HartSave zetten zich al jaren belangeloos in om Veghel hartveilig te maken. Niet alleen door het plaatsen en onderhouden van AED maar ook door het geven van voorlichting. Vanuit respect en bewondering voor deze inzet ben ik van harte bereid om als ambassadeur HartSave te vertegenwoordigen.

Frank van den Boogaard

Toen Hartsave mij vroeg ambassadeur te worden heb ik eigenlijk geen moment getwijfeld.
Een prachtig initiatief voor de gehele gemeenschap van Veghel. Op bijna iedere plek in Veghel is in de nabijheid van twee drie minuten een AED beschikbaar.
Weet u overigens waar deze zich bevinden? Misschien wel slim u daarvan te vergewissen; bij Hartsave Veghel kunt u een overzicht aanvragen, iets voor in de portemonnee, zo goed als je identiteitskaart. Maar dan zijn we er nog niet. Weet u met deze apparaten om te gaan en bent u daarom eerder bereid om hen die een hartaanval overkomt deskundig te helpen. De apparaten geven e.e.a. zo duidelijk mogelijk aan, maar toch…. Deze kennis en vaardigheid “ is nooit weg” het kan ook in uw directe omgeving gebeuren.

Goof van Nunen

Regelmatig zit ik met ‘achterblijvers-in-het-leven’ aan mijn spreektafel en merk ik hoe hard dat een overlijden binnenkomt.
Een plotseling overlijden door een hart stilstand roept altijd de vraag op
”Had ik, hadden we, hier nog iets aan kunnen doen?”
Bijna altijd wordt die vraag tot mijn verbazing met ja beantwoord.
“Als ik mij niet zo hulpeloos had gevoeld dan……”. ”Had ik maar een cursus gevolgd want we wisten dat vader of moeder of mijn echtgenote een hart met “verassingen had” zoals iemand dat eens zo treffend heeft uitgedrukt.
Langs de snelweg zijn we bekend met de ANWB paaltjes die ons helpen een probleem met de auto op te lossen.
Help mee om aan de dagelijkse snelweg van uw leven in de vorm van een AED een levenspaal te plaatsen of te onderhouden.
Mijn vader is 25 Jaar geleden ook gestorven aan een plotselinge hartstilstand. Misschien hadden we nog wat kunnen doen als !!!!???

Annemie Burger

Voormalig algemeen directeur / secretaris van de provincie Noord-Brabant

Ik draag Stichting Veghel HartSave een warm hart toe en wil me dan ook erg graag inzetten om VHS te helpen haar doel te bereiken: Veghel e.o. hartveiling maken door steeds meer AED’s te plaatsen en te onderhouden. Die motivatie wordt gevoed door eigen ervaring: ik heb drie keer meegemaakt dat iemand in mijn directe omgeving een hartstilstand kreeg. Twee keer kon de persoon in kwestie worden gered door tijdig en goed reanimeren, iemand die wist wat te doen en die de spullen had óm het te doen. Voor de derde kwam de hulp te laat. Adequaat handelen in de eerste minuten na een hartstilstand is enorm belangrijk; het gaat letterlijk om leven of dood. Het belang van voldoende, goed functionerende AED’s is dan ook evident. Maar het gaat niet vanzelf om een goed netwerk van AED’s op te bouwen. Daarvoor moeten we ons samen inspannen. Door de middelen bijeen te brengen die nodig zijn voor zo’n hartveiling netwerk. Maar ook door de inzet van mensen die de apparaten plaatsen en onderhouden. Fantastisch wat het team van vrijwilligers van Veghel HartSave doet! Ik heb daar grote waardering voor!

Onze

Onze voormalige Ambassadeurs!

Ina Adema

Burgemeester

In verband met haar benoeming als burgermeester van Lelystad heeft Ina Adema in november 2016 afscheid genomen van onze stichting. We zijn haar zeer dankbaar voor de vele jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze stichting

Getrude van den Elzen

“Op het verzoek of ik ambassadeur voor Veghel HartSave zou willen zijn heb ik niet hoeven nadenken. Natuurlijk! Een hartveilig Veghel is goed, want uit eigen ervaring weet ik dat op een dergelijk cruciaal moment iedere minuut telt.
Mijn vader was vanaf zijn 45e ernstig hartpatiënt. Het bepaalde in ieder geval zijn leven en mijn jeugd. Zijn eerste hartaanval herinner ik me nog erg goed en gelukkig woonden we naast het ziekenhuis. Vele infarcten volgden. Mijn vader is inmiddels 31 jaar geleden overleden en ik bereik nu zelf de leeftijd die hij bereikt heeft. Dat stemt tot denken.
Je wilt graag iets kunnen doen als een medemens plotseling overvallen wordt door hartfalen. Iemand kunnen helpen in plaats van wachten, waarbij minuten uren kunnen duren. Uit ervaring weet ik dat tijdige hulp de kans op overleving vergroot. Daarom is het goed dat AED’s op veel plaatsen in gemeente Veghel aanwezig is. Ik ben dan ook graag ambassadeur en pleitbezorger voor de activiteiten van Veghel HartSave.”