Als je jarig bent, dan trakteer je, dat is de simpele verklaring van Klaas Haan, voorzitter Veghel HartSave, om twee AED’s te schenken. Maar er hangt natuurlijk een diepere betekenis achter deze opmerking.

Jubileum
Op 7 december 2018 bestaat de Stichting Veghel HartSave (VHS) exact 12,5 jaar. In dit tijdsbestek heeft Veghel HartSave een waardevolle opzet geleverd aan de z.g. 6-minutenzone van de Hartstichting waarbij vele organisaties/instellingen, bedrijven, (sport)-verenigingen ook hun bijdrage hebben geleverd en met VHS samenwerken. In totaal zijn er nu 90 AED’s beschikbaar waarvan de meeste AED’s 24/7 operationeel.

Burgerhulpverleners
Daarnaast zijn er gelukkig ook door de diverse EHBO-verenigingen, bij dorps- en wijkraden, door bedrijven en bij VHS zelf vele hulpverleners opgeleid tot gecertificeerde Reanimatie/AED-hulpverleners waarvan er vele zich ook hebben aangemeld bij www.hartslagnu.nl tot “Burgerhulpverlener”.
Een noodzakelijke synergie van een 112-melding bij een hartstilstand en de snel op te roepen burgerhulpverleners door de Ambulance-alarmcentrale. Indien een snelle oproep aan deze burgerhulpverleners wordt uitgevoerd, komen er naar het adres van het slachtoffer beschikbare burgerhulpverleners die starten met de reanimatie. Diverse andere opgeroepen burgerhulpverleners gaan via een AED en komen dan naar het opgegeven adres en wordt de AED ingezet. Hierdoor is in de eerste essentiële minuten levensreddende hulpverlening mogelijk die in de afgelopen jaren vele malen succesvol is geweest.

VHS heeft dankbaar gebruik gemaakt om bij het Platform Ondernemend Meierijstad en een delegatie van de Gemeente, gezien de maatschappelijke betrokkenheid, een oproep te mogen presenteren om zoveel mogelijk AED’s van intern naar 24/7 te brengen en hiermee de 6-minutenzone te kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd maakt een oproep aan alle gecertificeerde hulpverleners, vanaf 18 jaar, om zich aan te melden bij HartslagNu, uiteraard geheel op vrijwillige basis, de hulpverlening compleet.

Geschonken AED’s
De twee te schenken AED’s zijn met gelden door anonieme sponsoren bijeengebracht en vullen hiermee op twee belangrijke locaties een uitstekende aanvulling op de 6-minutenzone. De twee locaties zijn inmiddels door VHS geïnformeerd, maar worden pas op de officiële Gemeentelijke pagina bekendgemaakt zodra de elektrische voorzieningen voor de AED-kast zijn getroffen en de AED’s zijn geplaatst.

Reanimatie-Marathon
Tenslotte heeft VHS nog een Safe the Date-oproep om in het jubileumjaar een Reanimatie-Marathon te gaan organiseren en wel op één dag voor Wereld-Hart-dag, op zaterdag 28 september 2019. Houd deze datum gereserveerd voor inwoners van Meierijstad (vanaf 18 jaar). Nadere mededelingen volgen t.z.t. op onze website en Facebook-pagina.

 

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.