In december heeft Veghel HartSave een AED bij basisschool De Uilenbrink geplaatst.


Gezien de belangrijkheid van een AED in de zogenaamde 6-minutenzone van de Hartstichting, het nut en doel van de AED en de mogelijkheid van AED-hulpverleners in de omgeving van de geplaatste AED, geeft Veghel HartSave een voorlichting hierover inclusief een demonstratie van een hulpverlening. Een training tot gecertificeerd burgerhulpverlener behoort ook tot de mogelijkheden. Voor info zie de websites van www.hartslagnu.nl en onze website onder cursus.

Het is heel belangrijk dat er “Burgerhulpverleners” in de omgeving van een AED aanwezig zijn. Bent u geïnteresseerd in de werking van de AED en/of wilt u ook ‘burgerhulpverlener’ worden? Kom naar de informatieavond op maandag 20 mei aanstaande van 20:00 – 21:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. Stuur een bericht naar info.obsdeuilenbrink@saamscholen.nl Vermeldt in dit bericht uw naam en dat u aanwezig wilt zijn tijdens de informatieavond.
De inschrijving is bedoeld voor ouders van kinderen die op de basisschool De Uilenbrink zitten, bewoners uit de omgeving van de AED en leden van de wijkraad de Bunders.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.