Annemie Burger is de laatste toevoeging aan het rijtje ambassadeurs van Veghel HartSave. Daar zijn we als stichting natuurlijk hartstikke trots op. Door haar werk heeft ze een zeer groot netwerk in Nederland, Den Haag en de laatste jaren specifiek in “het Brabantse”, waardoor ze uiteraard van grote toegevoegde waarde is.

Annemie studeerde aan de Landbouw Universiteit in Wageningen om na haar studie in dienst te treden bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarna was zij onder andere directeur-generaal Natuur en Regio bij het Ministerie van EZ en mag ze zich voormalig algemeen directeur van de provincie Noord Brabant noemen. Annemie is woonachtig in Veghel en lid van de Rotary in diezelfde plaats.

De keuze voor Veghel HartSave
“De motivatie om me in te zetten voor Veghel HartSave wordt gevoed door eigen ervaring”, aldus Annemie. “Ik heb drie keer meegemaakt dat iemand in mijn directe omgeving een hartstilstand kreeg. Twee keer kon de persoon in kwestie worden gered door tijdig en goed reanimeren, iemand die wist wat te doen en die de spullen had óm het te doen. Voor de derde kwam de hulp te laat. Adequaat handelen in de eerste minuten na een hartstilstand is enorm belangrijk; het gaat letterlijk om leven of dood. Het belang van voldoende, goed functionerende AED’s is dan ook evident. Maar het gaat niet vanzelf om een goed netwerk van AED’s op te bouwen. Daarvoor moeten we ons samen inspannen. Door de middelen bijeen te brengen die nodig zijn voor zo’n hartveilig netwerk. Maar ook door de inzet van mensen die de apparaten plaatsen en onderhouden.”

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.