Pers

Deelwijk De Velden (De Bunders) nu ook AED-proof

VEGHEL | Stichting Veghel HartSave acht het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan het hartveiliger maken van Veghel. Dit door het plaatsen van AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren). Een apparaat waarmee een of meer elektrische schokken aan het hart worden toegediend in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen. Op donderdag 4 mei werd er een AED geplaatst op De Velden in Veghel.

De Stichting stelt zich ten doel de hartveiligheid in alle kerkdorpen en wijken in Veghel binnen zes minuten te krijgen, daarmee worden de overlevingskansen flink vergroot voor het slachtoffer. Onlangs werd er een AED ter beschikking gesteld aan deelwijk De Velden op De Bunders. De AED is geplaatst bij familie Haver, Mosterdveld 2. De AED is gehuisvest aan het Tijmveld, op de kruising met Mosterdveld en het Muurveld. De AED is geplaatst in een verwarmde kunststoffenkast die bij duisternis door optische signalering de aandacht trekt en 24 uur per dag beschikbaar is voor slachtofferhulp. Het apparaat is aangemeld in het AED-Alert systeem HartSlagNu (www.hartslagnu.nl) en aangemeld in de app AED4.eu.
Er was echter nog één probleem: de financiering van de opleiding voor de bediening van de AED en het houden van een voorlichtingsavond. De wijkraad heeft bij de gemeente Meierijstad een beroep gedaan op het Leefbaarheidsbudget. Al vrij snel heeft de gemeente ingestemd met dit beroep. De wijkraad is de gemeente hier bijzonder dankbaar voor, want anders had het hele project geen doorgang gevonden.

Voorlichtingsavond
Er wordt een voorlichtingsavond gehouden op dinsdag 16 mei in De Stapperij van 20.00 uur tot 21.00 uur en de training vindt plaats op woensdag 17 mei. De vrijwilligers, die zich hiervoor hebben aangemeld, hebben een uitnodiging ontvangen.