Stichting Veghel HartSave zoekt nieuwe Secretaris

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

 

ANBI

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen kunnen door de Belastingdienst de status verkrijgen van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

De Belastingdienst stelt daaraan strenge voorwaarden, waarvan de voornaamste is dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Daarnaast worden eisen gesteld om te waarborgen dat het vermogen van de ANBI ook daadwerkelijk ten goede komt aan het algemeen belang. Zo mag er niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Daarnaast moet er een beleidsplan zijn.

 

Een ANBI is verplicht om informatie met betrekking tot haar functioneren (op elektronische wijze) openbaar te maken. Het gaat om gegevens zoals de naam van de instelling, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en bepaalde financiële gegevens. U kunt met behulp van onderstaande links de ANBI-aanmelding en het jaarverslag van Veghel HartSave downloaden:

ANBI aanmelding [.pdf | 143kB]

Financiële verantwoording [.pdf | 110kB]

 

Een ANBI komt in aanmerking voor een volledige vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting, zodat zij ‘gratis’ als erfgenaam, legataris of begiftigde optreedt. Stichting Veghel HartSave is dus geen erfbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd.

 

Schenkingen van particulieren en bedrijven aan Stichting Veghel HartSave zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor respectievelijk de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Een betaling aan de stichting die voortvloeit uit een verplichting tot het doen van een periodieke uitkering gedurende ten minste vijf kalenderjaren kan onder voorwaarden integraal voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken. De normale beperkingen voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting zijn in dit geval namelijk niet van toepassing.

 

Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden.

 

 

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

 

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

De Stichting Veghel HartSave acht het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan het hartveiliger maken van de gemeente Veghel door het plaatsen van Automatische Externe Defibrilatoren (AED),   een apparaat waarmee een of meer elektrische schokken aan het hart kunnen worden toegediend in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen.

 

De Stichting stelt zich ten doel de hartveiligheid in de gemeente te optimaliseren door het plaatsen van AED’s verspreid over Veghel en haar kerkdorpen Mariaheide, Zijtaart, Eerde, Erp, Keldonk en Boerdonk in die aantallen en dichtheid die het mogelijk maken om dag en nacht binnen enkele minuten beschikbaar te zijn voor hulp aan slachtoffers met een acute hartstilstand. De overlevingskansen worden namelijk flink vergroot als er binnen 5 minuten een AED op het slachtoffer kan worden aangesloten, wat ons gelukte in de periode september 2013 – april 2014 waarin we met behulp van de AED 6 mensenlevens wisten te redden!

 

De AED's van Veghel HartSave zijn opgenomen in het waarschuwingssysteem van HartSlagNu.nl en in de app AED4.EU.

 

 

Veghel HartSave

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Desondanks kosten de activiteiten van Veghel HartSave natuurlijk geld, niet in de laatste plaats omdat de stichting streeft naar een goede dekking van beschikbare AED's en deze zo nodig zelf aankoopt. Dat geld wordt beschikbaar gesteld door bedrijven, organisaties en particulieren die de stichting een warm hart toedragen. Uw bijdrage is hard nodig om Veghel en kerkdorpen hartveiliger te maken en te houden!

 

Ook u kunt bijdragen aan het redden van een mensenleven. Samen kunnen we  voorkomen dat we dierbaren verliezen aan hartfalen.

 

Doneer of maak een gift over op IBAN nummer NL65 RABO 0122 1429 34 onder vermelding van ‘donatie’.

Fijn dat u ons steunt!

HELPT U ONS HELPEN?

Word óók donateur

en maak de

gemeente Veghel

hartveiliger!

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Contact

De mensen van Veghel HartSave zijn u graag van dienst.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met hen op.

 

Stichting Veghel HartSave

K. (Klaas) Haan, voorzitter

IJsselstraat 38, 5463 NL Veghel

0413-379761   06 31948129

info@veghelhartsave.nl

www.veghelhartsave.nl

 

 

 

 

 

Het bestuur van Stichting Veghel HartSave wordt gevormd door:

 

K. Haan

voorzitter

instructeur eerste hulpverlening BLS & AED

klhaan@veghelhartsave.nl

 

W.M.W.M. de Bruijn

penningmeester

w.debruyn@veghelhartsave.nl

 

J.P. van Asseldonk

cardioloog Radboudumc Nijmegen

j.vanasseldonk@veghelhartsave.nl

 

Mevrouw M. Streppel

huisarts te Veghel

m.streppel@veghelhartsave.nl

 

L. Engelen

Bestuurder Logistiek

 

 

Mevrouw W. van der Heiden

Bestuursondersteuner/Opleidingen

 

 

Mevrouw M. Fokkema

Bestuursondersteuner/PR/Marketing

 

 

 

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

REANIMATIE- en AED-TRAINING

 

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) acht het van groot belang dat in aanmerking komende gebruikers/hulpverleners een door de NRR goedgekeurde AED-training volgen en deze jaarlijks herhalen/actualiseren. Naast het gebruik van de AED zal het toepassen van reanimatietechnieken noodzakelijk blijven. De NRR geeft dan ook alleen goedkeuring aan die opleidingen waar de technieken van de elementaire reanimatie niet alleen onderdeel zijn van het programma maar ook jaarlijks worden getest. Dit laat onverlet dat een niet-opgeleide passant iedere opgeleide hulpverlener kan assisteren bij de levensreddende handelingen.

 

Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Met de invoering van de AED mogen niet-medisch geschoolde personen dat nu ook. De Automatische Externe Defibrillator is namelijk speciaal voor hen ontwikkeld. Na een relatief korte training beschikken zij over voldoende kennis en vaardigheid om de elementaire reanimatie (hartmassage en mond op mond beademing) uit te voeren en een AED te bedienen en in te zetten voor defibrillatie.

 

Stichting Veghel HartSave wil zoveel mogelijk mensen een AED training laten volgen. Ze werkt daarvoor nauw samen met de lokale EHBO-verenigingen en met erkende BLS & AED-instructeurs.

 

Mocht u een AED training willen volgen of hierover nadere informatie wensen, neem dan telefonisch of per e-mail: info@veghelhartsave.nl contact met ons op; klik daarvoor op CONTACT-INFO. U kunt ook contact opnemen met een van de onderstaande lokale EHBO-verenigingen.

EHBO vereniging Veghel
Postbus 485
5460 AL Veghel
0413-362665 (avonduren
secretaris@ehboveghel.nl

http://www.ehboveghel.nl

EHBO vereniging Zijtaart
Zondveldstraat 1
5465 PH Zijtaart
0413-351042
ehbo@zijtaart.nl

http://www.zijtaart.nl/ehbo.html

Rode Kruis Veghel

Evertsenstraat 1

5463 HM Veghel

Telefoon: 0413-341872

info@rodekruisveghel.nl

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

EHBO-verenigingen gemeente Veghel

EHBO vereniging Erp
Speelweide 32
5404 KD Uden
0413-254419
vaneert@tiscali.nl

EHBO vereniging Eerde                            
Kapelstraat 98                   
5466 PD Eerde               
0413-350903

info@ehbo-eerde.nl
http://www.ehbo-eerde.nl

EHBO vereniging Mariaheide
Hoge Dries 9
5464 WG Mariaheide
06-50878899
info-ehbo@home.nl

http://www.ehbo-mariaheide.nl/

INZET en WERKING AED

Ambassadeurs Veghel HartSave

Erik Jansen: Toen ik werd benaderd om ambassadeur te worden van de stichting HartSave, heb ik zonder aarzeling ja gezegd. De betrokken vrijwilligers van Veghel HartSave zetten zich al jaren belangeloos in om Veghel hartveilig te maken. Niet alleen door het plaatsen en onderhouden van AED maar ook door het geven van voorlichting. Vanuit respect en bewondering voor deze inzet ben ik van harte bereid om als ambassadeur HartSave te vertegenwoordigen.

 

Erik Jansen

directievoorzitter Rabobank Uden Veghel

Goof van Nunen: Regelmatig zit ik met 'achterblijvers-in-het-leven' aan mijn spreektafel en merk ik hoe hard dat een overlijden binnenkomt.

Een plotseling overlijden door een hart stilstand roept altijd de vraag op

”Had ik, hadden we, hier nog iets aan kunnen doen?"

Bijna altijd wordt die vraag tot mijn verbazing met ja beantwoord.

“Als ik mij niet zo hulpeloos had gevoeld dan……”. ”Had ik maar een cursus gevolgd want we wisten dat vader of moeder of mijn echtgenote een hart met “verassingen had” zoals iemand dat eens zo treffend heeft uitgedrukt.

Langs de snelweg zijn we bekend met de ANWB paaltjes die ons helpen een probleem met de auto op te lossen.

Help mee om aan de dagelijkse snelweg van uw leven in de vorm van een AED een levenspaal te plaatsen of te onderhouden.

Mijn vader is 25 Jaar geleden ook gestorven aan een plotselinge hartstilstand. Misschien hadden we nog wat kunnen doen als !!!!???

 

Daarom uit eigen ervaring en uit die van anderen onderschrijf ik de hartekreet:

“Uw leven meer dan een AED waard”

Burgemeester Ina Adema: “Dit goede doel draag ik een warm hart toe en voor mij is dit ambassadeurschap vergelijkbaar met een lid in een Comité van Aanbeveling. Ik vind het belangrijk dat er bekendheid gegeven wordt aan de aanwezigheid van AED’s in onze gemeente. Dat deze stichting volledig draait op vrijwilligers maakt het extra bijzonder”, zo laat de burgemeester weten. Veghel HartSave heeft ruim 60 AED’s in de gehele gemeente geplaatst, die ook nog eens het grotendeels 24 uur per dag – 7 dagen per week bereikbaar zijn.

 

Getrude van den Elzen: "Op het verzoek of ik ambassadeur voor Veghel HartSave zou willen zijn heb ik niet hoeven nadenken. Natuurlijk! Een hartveilig Veghel is goed, want uit eigen ervaring weet ik dat op een dergelijk cruciaal moment iedere minuut telt.

Mijn vader was vanaf zijn 45e ernstig hartpatiënt. Het bepaalde in ieder geval zijn leven en mijn jeugd. Zijn eerste hartaanval herinner ik me nog erg goed en gelukkig woonden we naast het ziekenhuis. Vele infarcten volgden. Mijn vader is inmiddels 31 jaar geleden overleden en ik bereik nu zelf de leeftijd die hij bereikt heeft. Dat stemt tot denken.

Je wilt graag iets kunnen doen als een medemens plotseling overvallen wordt door hartfalen. Iemand kunnen helpen in plaats van wachten, waarbij minuten uren kunnen duren. Uit ervaring weet ik dat tijdige hulp de kans op overleving vergroot. Daarom is het goed dat AED's op veel plaatsen in gemeente Veghel aanwezig is. Ik ben dan ook graag ambassadeur en pleitbezorger voor de activiteiten van Veghel HartSave."

 

Frank van den Boogaard: Toen Hartsave mij vroeg ambassadeur te worden heb ik eigenlijk geen moment getwijfeld.

Een prachtig initiatief voor de gehele gemeenschap van Veghel. Op bijna iedere plek in Veghel is in de nabijheid van twee drie minuten een AED beschikbaar.

Weet u overigens waar deze zich bevinden? Misschien wel slim u daarvan te vergewissen; bij Hartsave Veghel kunt u een overzicht aanvragen, iets voor in de portemonnee, zo goed als je identiteitskaart. Maar dan zijn we er nog niet. Weet u met deze apparaten om te gaan en bent u daarom eerder bereid om hen die een hartaanval overkomt deskundig te helpen. De apparaten geven e.e.a. zo  duidelijk mogelijk aan, maar toch….  Deze kennis en vaardigheid “ is nooit weg” het kan ook in uw directe omgeving gebeuren.

 

Wanneer u wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan deze voor onze gemeente zo belangrijke stichting, twijfel dan niet, maar steun hun uitstekende werk.

 

Frank van den Boogaard

U redt er levens mee.

 

Download hier de AED4.EU app voor uw smartphone.

 

Met deze app kunt u zien waar zich in de onmiddellijke omgeving van uw smartphone een AED bevindt.

Donaties

 

Natuurlijk is uw financiële steun van harte welkom. Zonder financiële bijdragen van particulieren en het bedrijfsleven kan Stichting Veghel HartSave haar werk niet doen.

 

Stichting Veghel HartSave is een door de Belastingdienst als "goed doel" erkende organisatie (ANBI). Hierdoor kan de stichting uw bijdrage belastingvrij ontvangen en kunt u onder omstandigheden een fiscaal voordeel behalen voor de inkomstenbelasting wanneer u de stichting financieel steunt: uw donatie is fiscaal aftrekbaar.

 

Doe een bijdrage

 

Uw financiële bijdrage is welkom op rekeningnummer 1221.42.934 ten name van Stichting Veghel HartSave. Wilt u meer informatie over hoe u Veghel HartSave kunt steunen? Neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden. U kunt ook een e-mail sturen naar info@veghelhartsave.nl.

 

Of wordt vriend van Veghel Hartsave!

 

Voor een bijdrage van 10 euro per jaar wordt u vriend van Veghel Hartsave en maakt u Veghel hartveilig! Stuur een e-mail naar info@veghelhartsave.nl en vermeld daarin uw naam, uw wijk, en uw telefoonnummer. Wij nemen zsm contact met u op.

 

Gratis beschikbare AED-poster